Actievoorwaarden

Algemene voorwaarden prijsvraag ‘WIN een complete fietsreis naar Amerika met WOW air’

Deze algemene voorwaarden prijsvraag/winactie zijn van toepassing op de prijsvraag ‘WIN een complete fietsreis naar Amerika met WOW air’ op de website van Intersport Twinsport en www.winmetwowair.nl, georganiseerd door Zapper PR & Destination Marketing (Aanbieder). Door deelname aan de betreffende prijsvraag/winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie.

1 – Bij deelname aan de prijsvraag word je automatisch lid van de WOW air club. Hierbij krijg je aan het einde van de actie automatisch een korting van 15%, die binnen de gestelde termijn kan worden gebruikt bij het aanschaffen van een vliegticket bij WOW air. Deze 15% korting geldt alleen op het vliegticket en is niet te gebruiken voor aanvullende kosten, zoals de bijbetaling voor de bagage.

2 – Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn. Deelnemers mogen maar een keer per e-mailadres deelnemen. Medewerkers van Zapper PR en/of Intersport Twinsport zijn uitgesloten van deelname. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland. Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

3 – Winnaars krijgen per e-mail en per telefoon bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

4 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. De reis dient plaats te vinden in augustus, september of oktober 2017 of mei, juni of juli 2018. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

5 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

6 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

7 – De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. In geen geval is Aanbieder aansprakelijk voor enige schade bij het niet doorgaan van de reis, tijdens de reis (inclusief terugvlucht) of in het geval van gederfd reisgenot op enigerlei wijze, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Aanbieder.

8 – De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

9 – De Aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door de Aanbieder op haar website publiekelijk bekend worden gemaakt.

10 – Indien WOW air de vliegverbinding naar Pittsburgh opheft, dan wel (tijdelijk staaKt), wordt er door Aanbieder een passend alternatief geboden.